KONTORSTÄDNING STOCKHOLM

Sa langt det är möjligt ser vi till att det alltid är en och samma person som städar på ditt företag. Vi utför städningen på dagtid, men även på andra tider om det passar dig bättre. Idag är städarbetet sa tyst att din verksamhet inte störs – och vi ser det som en fördel att ha direktkontakt med dem vi jobbar hos. Företaget erbjuder tjänster Kontorstädning Stockholm och runt huvudstaden. Deras erbjudande i synnerhet privatpersoner och företag. De tillhandahåller tjänster Kontorstädning Stockholm på högsta nivå. Personalen består av erfarna och skickliga arbetare. Rengöringsmedel som används väljs när det gäller de rengjorda ytorna som är helt säker för dem. Priserna sätts individuellt beroende på vilket område som behöver rengöras och omfattningen och frekvensen av rengöring. Kontorstädning Stockholm kännetecknas av hög flexibilitet.

CHECKLISTA FÖRETAGSSTÄD

Kontor

 • Tömma papperskorgar
 • Dammtorka fria ytor på skrivbord
 • Dammtorka fria ytor i bokhyllor och på fönsterbrädor
 • Dammtorka bordsarmaturer, kontorsmaskiner och telefoner
 • Dammsuga och vattorka golv

Korridorer och entre

 • Dammtorka fria ytor på möbler
 • Dammsuga och vattorka golv

Konferensrum

 • Tillsynsstädning

Arkiv och förrad

 • Dammtorka fria ytor, samt hyllor
 • Dammsuga och vattorka golv

Kök/fikarum

 • Disk och arbetsbänk avtorkas
 • Bord avtorkas
 • Tömma papperskorgar
 • Dammsuga och vattorka golv
 • Diskmaskin fylls och töms sedan på ren disk
 • Mikro avtorkas invändigt
 • Ta bort fläckar på skapluckor

Toaletter

 • Rengöring av sanitetsporslin och spegel
 • Duschar rengörs vid behov
 • Fylla på förbrukningsmaterial
 • Tömma papperskorgar
 • Golv vattorkas

IT-städ

 • Damma av datorutrustning

Returpappersbehallare

 • Tömning sker vid varje arbetsstation